Auto salon Warszawa – Józefów sprzedam – for sale

Mitsubishisalon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynia

Salon samochodowy na sprzedaż.  Józefów, ul. Piłsudskiego 1. Powstał w roku 2007, jest prowadzony przez mgr Bartosza Choińskiego. W latach 2008 – 2014 był autoryzowanym salonem Hyundaya, od roku 2014 Mitsubishi oraz Ssangyong. W związku z reorganizacją i wycofaniem się koncernu Mitsubishi z Polski, umowa została  w lutym 2017 roku z nim rozwiązana. Właściciele autosalonu nie zamierzają starać się o autoryzację innych marek i podjęli decyzję o sprzedaży lub wynajęciu obiektu.
Aktualnie powierzchnia autosalonu wynosi: parter – 500 m2, I piętro 500 m2, II piętro (nieukończone) 500 m2. Na parterze mieści się właściwy autosalon oraz nowoczesny serwis z pięcioma podnośnikami, z pełnym wyposażeniem. Wysokość I kondygnacji 4,5 m, II 3,3m. Powierzchnia działek wynosi 5850 m2. Jest możliwość korzystania z położonego  w pobliżu parkingu o pow. 4000 m2.
W roku 2015, na żądanie centrali Mitsubishi, rozpoczęto dobudowę z przodu kolejnego salonu, o powierzchni 3×400 m2. Po wylaniu fundamentów, w związku ze zmianą sytuacji, roboty wstrzymano.
Do firmy należy również nowoczesna myjnia bezdotykowa na 5 stanowisk.  Do przychodów dochodzą opłaty z wież.  Budowla położona jest w centrum miasta Józefów, przy drodze powiatowej Warszawa Otwock,  5 km od granic Warszawy.
Budynki można oczywiście przeznaczyć na inne działalności, nie związane z branżą samochodową.
Cenę autosalonu ustalono na 13,5 mln PLN. Hipoteka jest czysta.

Zdjęcia: Aktualny stan obiektu, wizualizacja rozbudowy, myjnia.

Car showroom for sale, Warsaw – Józefów, ul. Piłsudskiego 1. It was established in 2007, it is run by MA Bartosz Choiński. In the years 2008-2014, it was an authorised dealer of Hyundai, and since 2014 – of Mitsubishi and Ssangyong. Due to the limitation of deliveries of the Mitsubishi cars to Poland the contract was terminated in February 2017. The owners of the showroom decided to stick only to Ssangyong, they do not intend to seek the authorisation of other brands and they decided to sell or rent the object.
At present, the surface of the showroom is 1500 m2: ground floor – 500 m2, I floor 500 m2, II floor (unfinished) 500 m2. The showroom has a modern service with five lifts, fully equipped. The height of the I floor is 4,5 m, of the II – 3,3m. The plot area is 5850 m2. It is possible to use the nearby car park with the area of 4000 m2.
In 2015, at the request of the Mitsubishi headquarters, the construction of another showroom was initiated in the front, with the area of 3×400 m2. After the foundations were done, the works were stopped due to the change of the situation.
The company also owns the modern non-contact car wash with 5 positions. Revenues include fees from telecommunications towers. The building is located in the centre of the town of Józefów, near the district road Warszawa Otwock,  5 km from the borders of Warsaw.
Of course, buildings can be used for other businesses, not related to the car industry.
The price of the showroom was set to 13.5 mln PLN The mortgage is clean.

Photos: Current condition of the facility, expansion visualisation, car wash.

bartoszchoinski@wp.pl   tel. 501 12 16 83 (English, francaise)