Auto salon Warszawa – Józefów sprzedam – for sale

Mitsubishisalon

Mynia

Obiekt przemysłowo-handlowy (aktualnie Salon Samochodowy) na sprzedaż. Warszawa – Józefów, ul. Piłsudskiego 1. Powstał w roku 2007, był prowadzony przez mgr Bartosza Choińskiego. W latach 2008 – 2014 był autoryzowanym salonem Hyundaya, od roku 2014 Mitsubishi oraz Ssangyong. W związku z reorganizacją i koncernu Mitsubishi i ograniczeniem dostaw samochodów do Polski, umowa została  w lutym 2017 roku z nim rozwiązana. Do czasu uzyskania innej, atrakcyjnej autoryzacji, właściciele autosalonu zdecydowali o podjęciu (odpłatnej) współpracy z firmą  Toyota,
Aktualnie powierzchnia autosalonu wynosi: parter – 500 m2, I piętro 500 m2, II piętro (nieukończone) 500 m2. Na parterze mieści się właściwy autosalon oraz nowoczesny serwis z pięcioma podnośnikami, z pełnym wyposażeniem. Wysokość I kondygnacji 4,5 m, II 3,3m. Powierzchnia działek wynosi 5850 m2. Jest możliwość korzystania z terenu PKP położonego w pobliżu o pow. ok 5000 m2.
W roku 2015, na żądanie centrali Mitsubishi, rozpoczęto dobudowę z przodu kolejnego salonu, o powierzchni 3×400 m2. Po wylaniu fundamentów, w związku ze zmianą sytuacji, roboty wstrzymano.
Do firmy należy również nowoczesna myjnia bezdotykowa na 5 stanowisk. Do przychodów dochodzą opłaty z 2 wież telekomunikacyjnych. Budowla położona jest w centrum miasta Józefów, przy drodze powiatowej Warszawa – Otwock, 5 km od granic Warszawy. Połączenie komunikacyjne z Warszawą jest b. dobre,  w związku z budową nowej drogi szybkiego ruchu i nowego mostu przez Wisłę.
Aktualna cena gruntów w Józefowie wynosi: ok 600 PLN/m2 za tereny pod budownictwo mieszkaniowe i nie mniej niż 1000 PLN/m2 za grunty przy głównej ulicy, przeznaczone na działalność gosdpodarczą.
Budynki można oczywiście przeznaczyć na inne działalności, nie związane z branżą samochodową.
Cenę obiektu (autosalonu) ustalono na 30 mln PLN. Hipoteka jest czysta.

Zdjęcia: Aktualny stan obiektu, wizualizacja rozbudowy, myjnia.

Car showroom for sale,  (Autohaus zum verkaufen) Warsaw – Józefów, ul. Piłsudskiego 1. It was established in 2008, it is run by MA Bartosz Choiński. In the years 2008-2014, it was an authorised dealer of Hyundai, and since 2014 – of Mitsubishi and Ssangyong. Due to the limitation of deliveries of the Mitsubishi cars to Poland the contract was terminated in February 2017. At present the owners of the showroom started cooperation with Toyota.
The surface of the showroom is 1500 m2: ground floor – 500 m2, I floor 500 m2, II floor (unfinished) 500 m2. The showroom has a modern service with five lifts, fully equipped. The height of the I floor is 4,5 m, of the II – 3,3m. The plot area is 4600m2 or 5850 m2. It is possible to use the nearby car park with the area of 5000 m2.
In 2015, at the request of the Mitsubishi headquarters, the construction of another showroom was initiated in the front, with the area of 3×400 m2. After the foundations were done, the works were stopped due to the change of the situation.
The company also owns the modern non-contact car wash with 5 positions. Revenues include fees from telecommunications towers. The building is located in the centre of the town of Józefów, near the district road Warszawa Otwock,  5 km from the borders of Warsaw.
Of course, buildings can be used for other businesses, not related to the car industry.
The price of the showroom was set to 30 mln PLN. The mortgage is clean.

If You are interested, we`ll send You the exact details in the form an official document.

Photos: Current condition of the facility, expansion visualisation, car wash.

bartoszchoinski@wp.pl   tel. 48 501 12 16 83 (francais, english)