kolekcja dzieł sztuki (Kunstwerke)

Fragment zbiorów dzieł sztuki J. Choińskiego.

W kolekcji nie zaprezentowano kilku pozycji, znajdują się one (?) w Muzeum Narodowym. W ostatnim roku funkcjonowania PRL odebrano je właścicielowi i do tej pory nie zwrócono . W 1986 J. Choińskiego, zamożnego ogrodnika – szklarnie –  aresztowano i osadzono w osławionym pawilonie III MSW na Rakowieckiej na 18 miesięcy pod zarzutem kupowania dzieł sztuki za wartości dewizowe i za to skazano. Obrazy, jako nabyte rzekomo za dewizy,  uległy przepadkowi na rzecz skarbu państwa. Śledztwo było iście stalinowskie; bez dostępu do adwokata, z biciem – to fraszka – ale z  konfidentem (jak się później okazało) w celi, z groźbami zamknięcia, w razie „odmowy współpracy”, matki, żony i brata. (Interwencję w sprawie podjął ówczesny RPO – nieskutecznie.) J. Choińskiemu skazano również za  „osiągnięcie korzyści majątkowej poprzez uchronienie się przed szkodą” . (Jednego z obrazów, falsyfikatu L. Cranacha nie kupił, zastawu danego za niego nie otrzymał a obraz zwrócił). Tak zinterpretowano art, 205 kk. Sprzedawcami byli wysocy funkcjonariusze MSW.  Oskarżycielami była B. Bardon i B. Bartnik, obie z pionu politycznego.  Zamknięty dla prasy przewód sądowy prowadził słynny tropiciel opozycjonistów, sędzia W. Wasiluk, sprawę paszportową poprowadził sędzia P. Aleksandrow. W roku 2017 minister Ziobro odmówił  wniesienia kasacji bo ” Takie wówczas było prawo”  Wobec tego złożono wniosek do RPO  o wniesienie kasacji . Dnia 5 maja 2022 przyszła odpowiedź: „Takie było wówczas prawo”!!! 

Tajne akta sprawy są następujące: IPN BU 0222/1382,  t. I, 557 stron t.  II, 227 stron. „Sprawa operacyjnego rozpracowania  kryptonim „Krezus” dot. Janusz Choiński”. Podzespół: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie 1956 – 1989. Seria: Materiały operacyjne, podseria Sygnatura II. Data początkowa 1986, data końcowa 1989. Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie.

 

Deneff T. A.  Dwie kobiety w grocie

 

 


Franz Roubaud. NapaFr

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Roubaud-w-ramie-Czerk-1024x766.jpg

Franz Roubaud       (Франц Рубо    Черкесский штурм)

Franz Roubaud         Night Circassian attack

 

 


Samuel . Hirszenberg. Samosąd nad Żydówką

 

 

IMG_0210

IMG_0208

Karło renesansowe z podobiznami Zygmunta II Augusta i Barbary Radziwiłłówny (zbiory własne autora). Bezpotomna śmierć ostatniego Jagiellona uruchomiła proces prowadzący do upadku ogromnego, wielonarodowościowego imperium. Ideę federacji krajów położonych pomiędzy Morzem Bałtyckim a Morzem Czarnym i Adriatykiem forsował Józef Piłsudski, po nim Józef Beck. I w dzisiejszej dobie, wobec ciężkich błędów strategicznych Niemiec, rujnujących Europę, są być może szanse na jej reaktywowanie.

 

 


skrzynia

Skrzynia barokowa – cassapanka. Przełom XVI i XVII w. Zbiory własne.

 

 


P1150829 k copy

Spil auf dem Lande. Niederlanden XVII Jh.

 

 

władca

Friedrich Wilhelm von Brandenburg 1620 -1688, Der Große Kurfürst. 98 x107. Mal. F.  Schadow, zbiory własne .

7 października 1641 roku Fryderyk I złożył przed polskim monarchą na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie ostatni tzw. „Hołd Pruski”. Z postawy klęczącej podnosił go król Władysław IV. Już w kilka lat później role się odwrócą, Brandenburgia-Prusy wzrośnie w siłę, Rzeczypospolita rozpocznie swój marsz ku unicestwieniu.

 

 


szafa (2)
Barokowa szafa polska (intarsje nie w fornirze, lecz w masywie). Połowa XVIII w. Zbiory własne.

 

 

Arcy

Erzherzogin Margarete Sophie Annunciata Theresia Luise Josephine Johanna von Österreich. (Mal. Norbert Schrödl, zbiory własne autora.) Ukochana bratanica cesarza Franciszka Józefa, młodsza siostra zamordowanego 28 lipca 1914 roku w Sarajewie arcyksięcia Ferdynanda. Zamach uruchomił apokalipsę; śmierć dziesiątków milionów ludzi podczas Wielkiej Wojny i upadek Świętego Cesarstwa Rzymskiego, wraz z nim chrześcijańskiej Europy.

 

 


Golfo di Napoli
Edmund Berninger
Golfo di Napoli

  

Franz Roubaud ( Франц Рубо) – Arabs

Franz Roubaud Arabs

Tadeusz Kościuszko na koniu. Mal. Lucien Simon

Barokowe, oryginalne lustro z XVIII wieku

Pianino, XIX wiek