kolekcja dzieł sztuki (Kunstwerke)

 

Fragment zbiorów dzieł sztuki J. Choińskiego.

W kolekcji nie zaprezentowano najlepszych pozycji, znajdują się one (?) w Muzeum Narodowym. W ostatnim roku funkcjonowania PRL odebrano je właścicielowi i do tej pory nie zwrócono . W 1986 J. Choińskiego, zamożnego ogrodnika – szklarnie –  aresztowano i osadzono w pawilonie III MSW na Rakowieckiej na 18 miesięcy pod zarzutem kupowania dzieł sztuki za wartości dewizowe i za to skazano. Obrazy,  jako nabyte rzekomo za dewizy,  uległy przepadkowi na rzecz skarbu państwa. Śledztwo było iście stalinowskie; bez dostępu do adwokata, z biciem – to fraszka – ale z konfidentem (jak się później okazało) w celi,  ze straszeniem zamknięcia matki, żony i brata.  J. Choińskiemu skazano również za  „osiągnięcie korzyści majątkowej poprzez uchronienie się przed szkodą”,  bo za jeden  z obrazów, falsyfikat L. Cranacha nie zapłacił i obraz zwrócil. Tak zinterpretowano art, 205 kk. Sprzedawcami byli wysocy funkcjonariusze MSW.  Oskarżycielami była B. Bardon i B. Bartnik, obie z pionu politycznego.  Zamknięty dla prasy przewód sądowy prowadził słynny tropiciel opozycjonistów, sędzia Wasiluk.

W listopadzie 2017 minister Ziobro odmówił  wniesienia kasacji bo: „Rozstrzygnięcie to nie budzi przy tym zastrzeżeń mając na uwadze istniejący w ówczesnym czasie stan prawny” (str. 6 uzasadnienia)

Sprawę prowadziło Biuro Śledcze MSW, dane sprawy są następujące: IPN BU 0222/1382,  t. I, 557 stron t.  II, 227 stron. „Sprawa operacyjnego rozpracowania  kryptonim „Krezus” dot. Janusz Choiński…”. Podzespół: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie 1956 – 1989. Seria: Materiały operacyjne, podseria Sygnatura II. Data początkowa 1986, data końcowa 1989. Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deneff T. A.  Dwie kobiety w grocie

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Roubaud. Napad Czerkiesów

 

 

 

 

 

S. Hirszenberg. Samosąd

 

IMG_0210

IMG_0208

 

Karło renesansowe z podobiznami Zygmunta II Augusta i Barbary Radziwiłłówny (zbiory własne autora). Bezpotomna śmierć ostatniego Jagiellona uruchomiła proces prowadzący do upadku ogromnego, wielonarodowościowego imperium. Ideę federacji krajów położonych pomiędzy Morzem Bałtyckim a Morzem Czarnym i Adriatykiem forsował Józef Piłsudski, po nim Józef Beck. I w dzisiejszej dobie, wobec ciężkich błędów strategicznych Niemiec, rujnujących Europę, są być może szanse na jej reaktywowanie.

 


skrzynia

Skrzynia barokowa – cassapanka. Połowa XVII w. Zbiory własne.

 


P1150811

P1150818 copy copy


P1150829 k copy

Spil auf dem Lande. Niederlanden XVII Jh.

 

władca

Friedrich Wilhelm von Brandenburg 1620 -1688, Der Große Kurfürst. 98 x107. Mal. F.  Schadow, zbiory własne .

7 października 1641 roku Fryderyk I złożył przed polskim monarchą na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie ostatni tzw. „Hołd Pruski”. Z postawy klęczącej podnosił go król Władysław IV. Już w kilka lat później role się odwrócą, Brandenburgia-Prusy wzrośnie w siłę, Rzeczypospolita rozpocznie swój marsz ku unicestwieniu.

 


szafa (2)
Barokowa szafa polska (intarsje nie w fornirze, lecz w masywie). Połowa XVIII w. Zbiory własne.

 

Arcy

Erzherzogin Margarete Sophie Annunciata Theresia Luise Josephine Johanna von Österreich. (Mal. Norbert Schrödl, zbiory własne autora.) Ukochana bratanica cesarza Franciszka Józefa, młodsza siostra zamordowanego 28 lipca 1914 roku w Sarajewie arcyksięcia Ferdynanda. Zamach uruchomił apokalipsę; śmierć dziesiątków milionów ludzi podczas Wielkiej Wojny i upadek Świętego Cesarstwa Rzymskiego, wraz z nim chrześcijańskiej Europy.


Golfo di Napoli
Edmund Berninger
Golfo di Napoli