Publikacje

Janusz Antoni Choiński, urodzony 20 września 1944 w Warszawie. Wykształcenie i zawody: skrzypek {PSM im. Karola Szymanowskiego w Warszawie}, inż. ogrodnictwa (SGGW), ekonomista, pisarz. Autor wielu opracowań związanych tematycznie z historią Polski. Kolekcjoner dzieł sztuki. e-mail: janusz@choinski.info

Janusz Choiński

 

4 czerwca 1989 roku nastąpiła w Polsce zmiana ustroju, upadł system zwany socjalistycznym. Wyzwoleni politycznie obywatele mieli prawo oczekiwać po tej dacie istotnej korekty podręczników historii i ujawnienia prawdziwych losów swojej Ojczyzny. Stało się tak w niewystarczającym zakresie, wiele funkcjonujących w historiografii od dziesięcioleci (i stuleci) błędów nie zostało naprawionych. Mało tego, popełniane są nowe.

Janusz Choiński podjął się wypunktowania niektórych z nich i ukazania prawdziwego biegu wydarzeń. Fundamentem, na którym wsparł swoje prace, stała się krytyczna analiza dokumentów źródłowych. Niejeden z nich został już podczas powstawania sfałszowany, zniekształcony, zmanipulowany. Przegrani politycy prawie zawsze we wspomnieniach kłamią, w odróżnieniu od większości urzędników. Kłamał Beck, Lipski, E. Raczyński. Reszty dzieła dopełnili polscy historycy, zmuszani przez wladze polityczne do przedstawiania  wizji zdarzeń dostosowanej do  aktualnej „polityki historycznej”. Czy jest szansa na uzdrowienie tej chorej sytuacji? Jeśli nie zostanie utworzona nowa instytucja, w skład ktorej wchodzili by NIEZALEŻNI BADACZE DZIEJÓW,  z dożywotnią, stałą pensją dla jej członków,  zapewne – nie.

Skutkiem tych czynników w opracowaniach naukowych, encyklopediach i podręcznikach wymienia się  protokoły, których nie podpisano (np  6 kwietnia z Anglią),  układy międzynarodowe, które nie zostały  formalnie zawarte (np  25 sierpnia z Anglią), uważa się za wiążące te, które zostały oficjalnie wypowiedziane (np  19 maja z Francją). Powszechnie cytuje się uwagi mężów stanu, które nie miały miejsca (w szczególności mylone są wypowiedzi i koncepcje polityczne Józefa Piłsudskiego z tymi diametralnie się od nich różniącymi — ministra Józefa Becka).

zdjęcie z debaty

 

  • „W żadnym wypadku nie mogę się zgodzić z taką tezą” – riposta
  • J. Choińskiego na twierdzenie profesorów M. Kornata i T. Marczaka,
  • że minister J. Beck kontynuował linię polityczną marszałka
  • J. Piłsudskiego i „ ugrał wszystko co było możliwe do ugrania”.
  • (TVP Historia 8.09.2014 „Polityka ministra Becka”.
  • Od lewej: M. Kornat, T. Marczak, J. Choiński, M. Zając.)

Janusz Choiński opublikował szereg dzieł, ukazujących kompletnie inny obraz Polski przełomowych okresów naszych burzliwych dziejów niż ten, który znamy. Opis poniżej.

 

 

Oto tytuły publikacji o treści historycznej:

Europa 1933-1939

 

Europa 1933-1939 tyl

————————————————————————————————————

541 ton złota

 

 

Ale dobry pokój w naszym rozumieniu nie był jednoznaczny z jak najpełniejszym wyzyskaniem ówczesnej naszej militarnej i politycznej przewagi nad Rosją Sowiecką. Wręcz przeciwnie (…) (St. Grabski –Pamiętniki. )

Bolszewikom przede wszystkim chodziło o to, aby Polsce dać jak najmniej pieniędzy (…). Zdaje się, że bolszewicy naciągają tak, aby Polska dostała około 70 miljonów rubli w złocie i na tej cyfrze chcą skończyć wszelkie rozrachunki.(…) Ostatecznie ja obniżyłem nasze żądania do 85 miljonów rubli.  (Jan Dąbski – Pokój Ryski.}

(…) powiaty te posiadały do 40% polskiej ludności, podobnie jak nadgraniczne powiaty galicyjskie. Przy tym znajdowały się tam już nasze wojska. Przeważył jednak silnie przeze mnie wraz z Barlickim i Kiernikiem wysuwany wzgląd dania Rosji dla ustalenia trwałego pokoju wyraźnego dowodu, że Polska istotnie pozostawia Ukrainę całkowicie w sferze jej interesów. (St. Grabski – Pamiętniki.)

(W szaleństwie głupoty nie tylko Ukrainę, również Polskie Kresy i Białoruś. W zamian za obiecanki przekazania Polsce paru setek ton złota Grabski i Dąbski przeforsowali wycofanie polskich armii ze sprzedawanych Bolszewikom krain.– J.Ch.)

ISBN 978-83-925991-8-0

————————————————————————————————————

Sojusz Piłudski - Hitler

————————————————————————————————————

Beck

————————————————————————————————————

JCH

 

JCH2

RON Półwiecze rządów królewskich małżonek, spis rozdziałów:
Rozdział I. Maria Ludwika Gonzaga. Słuszny cel, najtragiczniejsze w skutkach wykonanie

Rozdział II. Michał Korybut Wiśniowiecki: porządny władca, protoplasta monarchii parlamentarnej, twórca Chocimskiej Victorii

Rozdział III. Rzeczypospolita Obojga Narodów w paluszkach „piekielnej baby” – Marysieńki Sobieskiej d`Arquien

Rozdział IV. Jego Królewska Mość Jan III Sobieski „Nieudacznik”

Rozdział V. August II „Mocny”, ale duchem

Rozdział VI. August III Sas, czyli niemiecka solidność

————————————————————————————————————

Polska zdradziłą się sama

Polska zdradziłą się sama2

————————————————————————————————————

Skierujmy - przód

Skierujmy - tył

Wprowadzenie (do publikacji „Skierujmy…”)

11 listopada 1918 r. Polska odzyskała, po 123 latach niewoli, niezależną państwowość. Na jej czele stanął były więzień zarówno carskiej Rosji jak i cesarskich Niemiec, Józef Piłsudski. Przywódca odrodzonego państwa polskiego za główny cel działania postawił rozbicie rosyjskiego imperium na państwa narodowe. Bowiem już od zarania działalności politycznej widział we wschodnim kolosie wielkie zagrożenie dla Polski i Europy.

W półtora roku po odzyskaniu niepodległości Naczelnik Państwa poprowadził polskie armie na bolszewicki wschód. Po dramatycznych bojach „czerwona” Moskwa została pobita, ale zwycięstwo okazało się połowiczne. Nienawidząca Piłsudskiego opozycja sejmowa odstąpiła bolszewikom tereny zajęte przez polskie armie w zamian za obietnicę otrzymania paru setek ton złota (których przegrani nigdy Polsce nie wypłacili).

Po tej porażce Naczelnik Państwa usunął się w cień. Do władzy powrócił dopiero w wyniku zamachu stanu, w maju 1926 r.

14 października 1933 r. Adolf Hitler, nowy kanclerz Niemiec, wyprowadził kierowane przez siebie państwo z Ligi Narodów, co oznaczało powrót na drogę zbrojeń. Piłsudski dostrzegł w tym posunięciu niebezpieczeństwo dla swojego kraju. Przewidywał: albo przegraną w wojnie z Niemcami, albo, co gorsza, zawiązanie antypolskiego sojuszu obydwu wrogów, Niemiec i Rosji Radzieckiej, przed którym nie ma obrony. W lutym i marcu 1934 r. śmiertelnie chory Naczelnik Państwa przekazał potomnym swój testament polityczny, który (w skrócie) można ująć tak: Jeśli nie umożliwimy Hitlerowi agresji na Moskwę, to zginiemy, bo zmówią się i rozedrą nas na strzępy. Nie możemy jednak dopuścić do jednostronnego zwycięstwa faszystowskich Niemiec. Konieczne będzie później zmontowanie wielkiej, antyhitlerowskiej koalicji. 12 maja 1935 r. Piłsudski zmarł.

Po jego śmierci kierownictwo polskiej dyplomacji objął dotychczasowy minister spraw zagranicznych pułkownik Józef Beck. Młody wojskowy odrzucił strategię zmarłego Naczelnika w całości i wprowadził własną. Główne jej założenia były następujące :

1) Państwa „Trzeciej Europy”, położone na obszarze rozpostartym od krajów skandynawskich aż do Adriatyku, zjednoczą się – po trupie Czechosłowacji – pod przywództwem „kanclerza” Józefa Becka.

2) „Rosja Sowiecka” nigdy nie wyrazi zgody na dokonanie wraz z Niemcami rozbioru Polski i w razie ataku z ich strony udzieli nam pomocy (teza Ministra po wielekroć obwieszczana dyplomatom).

3) Polska bezwzględnie potrzebuje kolonii (żądanie Becka wystosowane do ambasadora W. Brytanii H. Kennarda 4 marca 1939 r.). Dostaniemy je tylko w przypadku, gdy zdołamy skierować agresję osi Berlin–Rzym na duet Paryż–Londyn . Kiedy nam się to uda, zagrozimy obu imperiom kolonialnym przystąpienie do wojny po stronie państw „Osi” i w rezultacie będą one musiały dać nam te zamorskie krainy, na które wskaże polskie MSZ. Akcję wykonamy w porozumienie zarówno z Moskwą, jak i z Adolfem Hitlerem, do czego go też nakłonimy (ten nacisk na kanclerza Rzeszy wykonano 18.02.1939). Aby urealnić nasze groźby już obecnie zapraszamy angielskich i francuskich obserwatorów do Rembertowa na pokazowe manewry naszych potężnych sił zbrojnych.

4) Sztuczny twór zwany ZSRR bez wątpienia się rozpadnie, z korzyścią dla Rzeczypospolitej (Beck, wg amb. Noëla i innych). Powinno się to stać nie teraz, gdy jest on nam potrzebny, lecz wówczas, gdy Niemcy będą zajęte wojną na zachodzie. Jest to dla nas kolejny ważny powód trzymania Hitlera z dala od „Rosji”, bo tylko my mamy słuszne i odwieczne prawo zagospodarowania jej masy upadłościowej (Szembek, zapis z dn. 10.12 .1938, 03.01.1939 i dalsze).

5) Nie możemy zawierać ani z Anglią, ani z Francją formalnego sojuszu, bo wtedy nic nie załatwimy.

(Beck zakazał negocjowania wiążącego obie strony traktatu z Anglią, ale jego polecenie złamał W. Kulski i E.Raczyński. Kulski słusznie twierdził, że pragnienie Becka, żeby on obowiązywał tylko Wielką Brytanię, a Polskę  – nie – jest nierealne.  „Układ” angielsko-polski z dn. 25.08.1939 został więc podpisany  z pogwałceniem prawa, bo również Halifax nie dostosował się do poleceń Izby Gmin, a żaden z negocjatorów nie miał zgody na umieszczenie klauzuli o jego wejściu w życie w momencie podpisania. Z tych względów nigdy nie przetłumaczono go na język polski i żadna ze stron nie zamieściła go w swoim dzienniku urzędowym.  Sojusz polityczno-wojskowy z Francją z 1921 r. pozostawał od 16. 10.1925 r. w zawieszeniu, natomiast nieważność protokołu Kasprzycki–Gamelin z dn. 19 maja 1939 została stwierdzona oficjalnym dokumentem już następnego dnia po jego podpisaniu).

Z powyżej przytoczonych względów, z żadnych innych, Hitler nie mógł otrzymać od Becka przejścia do Prus Wschodnich i zgody na militaryzację Gdańska (choć dostał od niego prawo budowy eksterytorialnego kanału Odra–Dunaj). Byłyby to bowiem bazy wypadowe dla Niemiec w kierunku pólnocno-wschodnim, a nie jak pragnął Minister – zachodnim.

Ponieważ owe koncepcje były nie tylko zbyt fantastyczne, aby stały się rzeczywistością „(…) przekraczają wszystkie wizje Aleksandra i Napoleona” – wypowiedział się o polskich planach Adolf Hitler 11.08.1939 r.), ale okazały się także dla Polski kompromitujące, więc po katastrofie Września 1939 r. część dowodów na nie zniszczono, część sfałszowano. Ale nie wszystkie, sporo się zachowało, są załączone w ww. publikacji.

LET’S STEER HITLER’S AGGRESSION

TOWARDS FRANCE AND ENGLAND!

(Min. J. Beck’s Standing Offer to Moscow from October 20, 1938)

Introduction

On November 11, 1918, Poland regained its independence after 123 years of subjugation. Its leader, Jozef Pilsudski, was a former prisoner of both czarist Russia and Imperial Germany. Pilsudski made the break-up of the Russian empire into separate nations the main goal of the newly reborn Polish state. He had, after all, viewed the colossus to the east as a huge threat to Poland and Europe since the very start of his political career. Within a year and a half of independence the country’s leader led the Polish army east into Bolshevik Russian. „Red” Moscow was defeated after some spectacular battles, but the victory turned out to be hollow. The opposition in the Sejm, which loathed Pilsudski, returned the lands won by the Polish armies in exchange for a few hundred tons of gold, which the defeated Bolsheviks never paid to Poland. Pilsudski subsequently stepped into the shadows and returned to power only after the collapse of thegovernment in May, 1926. On October 14, 1933, Adolf Hitler, the new chancellor of Germany, withdrew his country from the League of Nations, thus signalling a return to militarization. Pilsudski discerned that this withdrawal posed a danger to his country. He foresaw either losing a war with Germany or, even worse, the formation of an anti-Polish alliance between both of Poland’s enemies — Germany and Soviet Russia — against which Poland had no defense. In February and March, 1934, Poland’s fatally ill leader bequeathed to his descendants his last political will and testament: We will perish unless we enable Hitler to attach Moscow because otherwise they will collude together in ripping us to shreds. We cannot, however, allow a one-sided victory by Fascist Germany. We will attack them in a coalition with the Western Powers(synopsis). Pilsudski died on May 12, 1935. Upon his death the administration of Polish diplomacy passed to the minister of foreign affairs, Colonel Jozef Beck. The young military man completely repudiated the strategy of the deceased leader and introduced his own. Its main points can be framed as follows:

1). The idea of a „Third Europe” stretching from Scandinavia to the Adriatic and united under a „chancellor” (title proposed by Minister Arciszewski) — namely Jozef Beck himself.

2). The Soviet Union would never agree to a partition of Poland withthe Germans, and would send help if the Germans attacked us (from a statement made by Beck to the diplomatic corps).

3). Poland unquestionably needs colonies (comment by Beck to Great Britain’s ambassador, H. Kennard, on March 4, 1939), but neither England nor France will willingly play along so we must force their hand. We’ll make our demand when the war starts between the Paris-London alliance and the Berlin-Rome axis. Once we threaten both sides that we are entering the war on the side of the Axis for colonial reasons, then we’ll obtain overseas territories as named by the Polish Ministry for Foreign Affairs. The strength of our military forces is well-known in Europe so we’ll organize show maneuvers in Rembertow. This operation will be conducted in agreement with both Moscow and Adolf Hitler while urging the latter to take part (this push on the Reich Chancellor was made on February 18, 1939).

4). The artificial creation called the USSR will undoubtedly disintegrate to the benefit of Poland (Beck as quoted by the French ambassador Noël and others). But this should not happen now when we still need it, but later when Germany will be occupied by the war in the West. And that’s another critical reason for keeping Hitler far away from „Russia” because only we have a just right from time immemorial to manage the Russian inheritance (Szembek, note from December 10, 1938).

Hence, for the reasons cited above and no others, Hitler was unable to obtain permission for passage to eastern Prussia from Poland nor approval for the militarization of Danzig. (Hitler did, however, obtain approval from Beck for the construction of an exterritorial canal in the south of Poland.) These forward-operating bases would have directed operations towards the northeast and not, as Minister Beck desired, towards the west.

Because all of the above schemes were not only too fanciful to become reality — „…they surpass any visions of Alexander and Napoleon”  –  said Hitler of the Polish plans on August 11, 1939 — they were also compromising for Poland. So after the catastrophe of September 1939, a portion of the records of these plans were destroyed and a portion falsified. But many survived and are included in this book.

What were the reasons behind the repudiation of Pilsudski’s political last will and the adoption of such unrealistic political plans? How was Minister Beck able to convince not only his subordinates but also, in some areas (points 1, 2, and 4 above), his superiors and a substantial section of Polish society?

An attempt to answer these questions is the subject of this study. Whether and to what extent it succeeds in this goal for degreed historians and other fans of history is another matter.

 

 

Aktualnie wydawnictwo „Agnitio vera – Janusz Choiński” dysponuje następującymi pozycjami :

Europa 1933-1939 Zaczarowane koło zaprzeczeń. (Wyd. II 2009, 560 s. Cena hurt. 40 PLN, detal 60 PLN.)

Sojusz Piłsudski – Hitler (186 s. Cena hurt. 10 PLN, detal 20 PLN),

CHOROBA (umysłowa-alkoholowa) ministra JÓZEFA BECKA jako główna przyczyna wybuchu II WOJNY ŚWIATOWEJ (216 s. Cena hurt. 10 PLN, detal 20 PLN. W II części tej publikacji zamieszczono: RON 1646-1696 Półwiecze rządów królewskich małżonek),

Skierujmy agresję Hitlera NA FRANCJĘ I ANGLIĘ! (Oferta ministra J. Becka składana Moskwie od 20.10.1938) (480 s. Cena 60 PLN, tylko na indywidualne zamówienia.)

Homo ignis – brakujące ogniwo ( – The missing link), 20 PLN

Methane fire and boys, thanks to whom we are 30, PLN

Zamówienia kierujemy na w. podany e-mailowy adres, wysyłka gratis.

 

 

W roku 2018/2019 Janusz Choiński wydał kolejne dzieła, tym razem dotyczące najdawniejszych dziejów ludzkości. Od starożytności ludzie poszukują odpowiedzi na pytanie: Kiedy i w jaki sposób małpa zamieniła się w człowieka? Pomijając boską interwencję odpowiedź, sformułowana zarówno przed ponad dwoma tysiącami lat jak i współcześnie, jest jedna: – było to możliwe dzięki „udomowieniu” ognia. Nikt nie ma wątpliwości, że bez tego błogosławionego daru nasi mali i bezbronni, pozbawieni kłów oraz pazurów przodkowie musieli bezwzględnie chronić się przed drapieżnikami zawsze w nocy i często w dzień w konarach drzew. Bowiem na pograniczu lasu i sawanny dwunożna istota nie ma żadnych  szans ucieczki przed  biegającymi kilka razy szybciej mięsożercami. Bez bezpieczeństwa, jakie zapewniał płonący żywioł, nasi zwierzęcy praprzodkowie musieliby pozostać przy sylwetce dostosowanej mniej do  biegania, a bardziej do śmigania między gałęziami i jeść wyłącznie surowiznę. Mieliby na ciele włosy,  chroniące przed ukąszeniami much i komarów (przesiąknięcie ich ciał dymem odstraszało te owady.)

 

 Ale skąd posiedli świadomość, do czego służy ten żywioł niszczący i twórczy i w jaki sposób pozyskali go i utrzymywali ? Przecież mieli mózgi niewiele większe od szympansa i bali się ognia, a  jeszcze bardziej zwiastującego nieszczęście dymu. A gdyby nawet jakimś cudem przemogli strach, to obsługa ogniska wymaga inteligencji takiej, jaką dysponuje jedynie człowiek, bo  wiatr, deszcz i zaraz na zawsze zgaśnie. Przeniesienie żaru w inne miejsce jest b. trudne, sprawiało ono kłopot nawet żyjącym w XX wieku licznym plemionom Aborygenów,  nie potrafiącym  krzesać ognia. Jak więc rozwikłać zagadkę: Żeby małpi mózg mógł się powiększyć do ludzkiego koniecze było korzystanie przez setki tysięcy lat z ognia,  którego małpa nie była zdolna  pozyskać i utrzymać? Janusz Choiński twierdzi, że rozwiązał tę największą tajemnicę ludzkości.  Przemyślenia i wyniki badań przedstawił w książce:

HOMO IGNIS – brakujące ogniwo w ewolucji człowieka                (Homo ignis – the missing link in human evolution)

Książka (poszerzona o inne elementy) dostępna jest również w wersji angielskiej. Nosi ona tytuł:

Methane fire and boys, thanks to whom we are