Casting. Aktorzy potrzebni oraz do wynajęcia.

Agencja filmowa Agnitio vera w Warszawie, poszukuje aktorów (w tym amatorów o właściwej fizjonomii) do filmu o wydarzeniach poprzedzających wybuch II Wojny Światowej. Film jest nagrywany w Warszawie . Będą potrzebni aktorzy (amatorzy) do odegrania ról:

Arciszewski Mirosław, Bodenschatz Klaus, Chamberlain Neville, Diana Cooper, Drexell – Biddle, Duff – Cooper, Foch Ferdynand, Grynszpan Herschel. Grzybowski Wacław, Halem von, Himmler Heinrich, Hitler Adolf, Kennard Howard, Lipski Józef, Moltke Hans, Mołotow Wiaczesław, Mościcki Ignacy, Mościcka Michalina, Noel Leon, Piłsudski, Rauschning Hermann, Ribbentrop Joachim, Stalin Józef, Szembek Jan, Szymański Antoni,

e-mail: janusz@choinski.info